जिल्हा - नगर  
श्रेणी  - सोपी   
प्रकार -  विठ्ठल मंदीर

पळशी विठ्ठल मंदीर