खारेपाटण

जिल्हा - सिंधुदुर्ग 
श्रेणी  -  सोपी   
दुर्गप्रकार - सागरी किल्ला