तल्लुर

जिल्हा - बेळगाव

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गढी