साखरपा-पुर्ये

जिल्हा - रत्नागिरी

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गढी